สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 79 21 12 112 84 22 8 12 114
2 บ้านไผ่ 74 24 23 121 83 41 9 9 133
3 ชุมแพศึกษา 70 33 11 114 95 25 6 8 126
4 เมืองพลพิทยาคม 40 16 10 66 39 29 17 5 85
5 ขอนแก่นวิทยายน 39 18 11 68 70 12 5 0 87
6 น้ำพองศึกษา 33 29 10 72 41 27 12 15 80
7 กัลยาณวัตร 32 21 15 68 56 21 12 3 89
8 มัญจาศึกษา 24 28 19 71 45 28 9 12 82
9 หนองสองห้องวิทยา 22 29 18 69 33 33 12 14 78
10 หนองเรือวิทยา 22 22 18 62 56 26 12 11 94
11 ขามแก่นนคร 20 19 15 54 52 18 22 14 92
12 จตุรมิตรวิทยาคาร 20 12 12 44 30 29 28 17 87
13 แก่นนครวิทยาลัย 18 22 19 59 58 21 11 9 90
14 ชนบทศึกษา 17 17 13 47 32 15 10 13 57
15 แวงใหญ่วิทยาคม 15 19 5 39 26 15 10 18 51
16 อุบลรัตน์พิทยาคม 14 15 15 44 20 27 13 10 60
17 ภูเวียงวิทยาคม 13 18 13 44 43 21 13 8 77
18 บัวใหญ่พิทยาคม 13 10 8 31 22 26 14 16 62
19 นครขอนแก่น 13 5 13 31 27 21 11 12 59
20 อมตวิทยา 12 12 12 36 20 20 12 14 52
21 แวงน้อยศึกษา 12 12 3 27 21 14 7 8 42
22 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 12 9 5 26 24 12 8 11 44
23 ศรีหนองกาววิทยา 12 9 4 25 17 9 7 15 33
24 พล 11 13 9 33 25 14 11 19 50
25 บ้านแฮดศึกษา 10 10 6 26 20 15 15 17 50
26 โนนศิลาวิทยาคม 10 8 7 25 13 15 11 13 39
27 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 10 6 1 17 17 2 0 2 19
28 สีชมพูศึกษา 9 10 12 31 20 19 9 14 48
29 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 7 3 6 16 11 14 10 10 35
30 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 6 11 4 21 15 16 9 11 40
31 ภูผาม่าน 6 10 8 24 26 24 16 15 66
32 พังทุยพัฒนศึกษา 6 9 3 18 15 16 5 6 36
33 บ้านไผ่พิทยาคม 6 7 4 17 13 12 12 15 37
34 เปือยน้อยศึกษา 6 4 7 17 12 15 15 14 42
35 เบญจมิตรวิทยา 6 3 4 13 11 12 6 15 29
36 โคกสีพิทยาสรรพ์ 5 6 2 13 16 11 8 8 35
37 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 4 11 7 22 16 12 22 16 50
38 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 10 4 18 23 25 13 9 61
39 นาจานศึกษา 4 6 9 19 17 9 16 10 42
40 ชุมแพพิทยาคม 4 6 5 15 20 15 9 24 44
41 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 4 2 7 13 12 7 6 10 25
42 ขัวเรียงศึกษา 4 2 2 8 6 7 4 11 17
43 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 4 2 0 6 8 12 9 13 29
44 ไตรคามวิทยา 4 0 3 7 2 9 8 9 19
45 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 11 10 24 11 18 13 14 42
46 หนองนาคำวิทยาคม 3 8 8 19 20 23 11 15 54
47 คำแคนวิทยาคม 3 6 7 16 11 12 11 13 34
48 ซำสูงพิทยาคม 3 5 6 14 10 12 6 14 28
49 จระเข้วิทยายน 3 4 3 10 7 8 6 9 21
50 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 4 1 8 7 5 1 10 13
51 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 1 5 9 3 6 2 5 11
52 ผาขามวิทยายน 3 0 2 5 6 3 3 1 12
53 ชุมแพวิทยายน 2 4 4 10 10 10 11 9 31
54 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 2 3 5 10 9 12 3 10 24
55 กู่ทองพิทยาลัย 2 3 2 7 9 4 11 5 24
56 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 2 2 4 8 13 6 8 21 27
57 กุดขอนแก่นวิทยาคม 2 2 4 8 10 12 13 14 35
58 ท่านางแนววิทยายน 2 2 3 7 7 3 9 6 19
59 ก้านเหลืองวิทยาคม 2 2 3 7 3 13 7 11 23
60 มณีอนุสรณ์ศึกษา 2 2 1 5 5 4 5 4 14
61 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 1 2 5 5 8 11 15 24
62 พระยืนวิทยาคาร 2 0 3 5 7 8 5 7 20
63 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 8 7 16 18 19 16 14 53
64 อนุบาลศรีซำสูง 1 5 6 12 3 8 5 5 16
65 เวียงวงกตวิทยาคม 1 5 3 9 14 12 11 16 37
66 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 4 5 10 6 9 8 11 23
67 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 4 4 9 9 13 2 1 24
68 พลพัฒนศึกษา 1 4 4 9 7 7 3 4 17
69 โนนหันวิทยายน 1 3 6 10 12 8 4 10 24
70 เวียงนครวิทยาคม 1 3 4 8 10 15 16 16 41
71 ประชารัฐพัฒนาการ 1 3 3 7 5 5 7 11 17
72 นางิ้ววิทยาสรรค์ 1 3 2 6 6 2 0 1 8
73 บึงไทรพิทยาคม 1 3 2 6 1 11 3 5 15
74 ดงมันพิทยาคม 1 3 0 4 4 1 1 3 6
75 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 2 4 7 9 10 10 18 29
76 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2 1 4 6 4 2 12 12
77 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 2 1 4 5 3 3 5 11
78 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 1 3 4 5 6 9 15
79 บ้านไผ่ศึกษา 1 0 3 4 6 5 4 5 15
80 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 0 2 3 4 3 3 5 10
81 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 0 2 3 3 5 6 4 14
82 มัธยมโพนเพ็ก 1 0 0 1 3 3 4 4 10
83 หนองขามพิทยาคม 1 0 0 1 2 3 4 2 9
84 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 3 3 1 8
85 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 0 0 1 1 2 1 3 4
86 หนองตาไก้ศึกษา 0 6 5 11 10 5 4 13 19
87 ขอนแก่นคริสเตียน 0 5 0 5 5 9 2 2 16
88 ลำน้ำพอง 0 4 6 10 8 8 8 7 24
89 โนนข่าวิทยา 0 4 3 7 5 10 7 7 22
90 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 3 2 5 4 6 10 6 20
91 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 3 1 4 8 8 11 18 27
92 ฝางวิทยายน 0 2 2 4 8 11 2 7 21
93 บ้านลานวิทยาคม 0 2 2 4 4 8 7 6 19
94 ยางคำพิทยาคม 0 2 2 4 2 6 8 11 16
95 ดงบังวิทยายน 0 2 1 3 4 8 1 8 13
96 ซำยางวิทยายน 0 2 1 3 3 0 0 5 3
97 แก่นนครวิทยาลัย 2 0 1 1 2 4 7 8 16 19
98 บัวแก้วพิทยาคม 0 1 1 2 4 3 2 6 9
99 ป่าหวายวิทยายน 0 1 1 2 4 1 4 3 9
100 ญาณสังวร 0 1 1 2 1 2 0 3 3
101 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 0 1 2 4 4 6 10
102 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 1 1 1 3 3
103 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 1 0 1 0 4 2 11 6
105 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 0 1 0 1 1 3 2
106 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 พูวัดพิทยาคม 0 0 3 3 2 5 3 2 10
108 พิศาลปุณณวิทยา 0 0 3 3 2 4 6 6 12
109 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 0 3 3 0 6 4 6 10
110 สีหราชเดโชชัย 0 0 2 2 2 1 4 11 7
111 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
113 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
114 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 4 4
115 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
116 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 พัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 823 719 567 2,109 1,691 1,239 846 1,037 3,776