สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 95 25 6 8 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 84 22 8 12 114
3 บ้านไผ่ 83 41 9 9 133
4 ขอนแก่นวิทยายน 70 12 5 0 87
5 แก่นนครวิทยาลัย 58 21 11 9 90
6 หนองเรือวิทยา 56 26 12 11 94
7 กัลยาณวัตร 56 21 12 3 89
8 ขามแก่นนคร 52 18 22 14 92
9 มัญจาศึกษา 45 28 9 12 82
10 ภูเวียงวิทยาคม 43 21 13 8 77
11 น้ำพองศึกษา 41 27 12 15 80
12 เมืองพลพิทยาคม 39 29 17 5 85
13 หนองสองห้องวิทยา 33 33 12 14 78
14 ชนบทศึกษา 32 15 10 13 57
15 จตุรมิตรวิทยาคาร 30 29 28 17 87
16 นครขอนแก่น 27 21 11 12 59
17 ภูผาม่าน 26 24 16 15 66
18 แวงใหญ่วิทยาคม 26 15 10 18 51
19 พล 25 14 11 19 50
20 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 24 12 8 11 44
21 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 25 13 9 61
22 บัวใหญ่พิทยาคม 22 26 14 16 62
23 แวงน้อยศึกษา 21 14 7 8 42
24 อุบลรัตน์พิทยาคม 20 27 13 10 60
25 หนองนาคำวิทยาคม 20 23 11 15 54
26 อมตวิทยา 20 20 12 14 52
27 สีชมพูศึกษา 20 19 9 14 48
28 บ้านแฮดศึกษา 20 15 15 17 50
29 ชุมแพพิทยาคม 20 15 9 24 44
30 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 18 19 16 14 53
31 นาจานศึกษา 17 9 16 10 42
32 ศรีหนองกาววิทยา 17 9 7 15 33
33 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 17 2 0 2 19
34 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 16 12 22 16 50
35 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 11 8 8 35
36 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 15 16 9 11 40
37 พังทุยพัฒนศึกษา 15 16 5 6 36
38 เวียงวงกตวิทยาคม 14 12 11 16 37
39 โนนศิลาวิทยาคม 13 15 11 13 39
40 บ้านไผ่พิทยาคม 13 12 12 15 37
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 13 6 8 21 27
42 เปือยน้อยศึกษา 12 15 15 14 42
43 โนนหันวิทยายน 12 8 4 10 24
44 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 12 7 6 10 25
45 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 11 18 13 14 42
46 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 14 10 10 35
47 คำแคนวิทยาคม 11 12 11 13 34
48 เบญจมิตรวิทยา 11 12 6 15 29
49 เวียงนครวิทยาคม 10 15 16 16 41
50 กุดขอนแก่นวิทยาคม 10 12 13 14 35
51 ซำสูงพิทยาคม 10 12 6 14 28
52 ชุมแพวิทยายน 10 10 11 9 31
53 หนองตาไก้ศึกษา 10 5 4 13 19
54 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 13 2 1 24
55 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 12 3 10 24
56 ประชารัฐวิทยาเสริม 9 10 10 18 29
57 กู่ทองพิทยาลัย 9 4 11 5 24
58 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 8 12 9 13 29
59 ฝางวิทยายน 8 11 2 7 21
60 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 8 8 11 18 27
61 ลำน้ำพอง 8 8 8 7 24
62 จระเข้วิทยายน 7 8 6 9 21
63 พระยืนวิทยาคาร 7 8 5 7 20
64 พลพัฒนศึกษา 7 7 3 4 17
65 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 7 5 1 10 13
66 ท่านางแนววิทยายน 7 3 9 6 19
67 โนนสะอาดวิทยาคาร 6 9 8 11 23
68 ขัวเรียงศึกษา 6 7 4 11 17
69 บ้านไผ่ศึกษา 6 5 4 5 15
70 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 2 12 12
71 ผาขามวิทยายน 6 3 3 1 12
72 นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 2 0 1 8
73 โนนข่าวิทยา 5 10 7 7 22
74 ขอนแก่นคริสเตียน 5 9 2 2 16
75 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 8 11 15 24
76 ประชารัฐพัฒนาการ 5 5 7 11 17
77 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 4 5 4 14
78 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 3 3 5 11
79 บ้านลานวิทยาคม 4 8 7 6 19
80 ดงบังวิทยายน 4 8 1 8 13
81 แก่นนครวิทยาลัย 2 4 7 8 16 19
82 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 6 10 6 20
83 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 5 6 9 15
84 ขอนแก่นวิทยายน 3 4 3 3 5 10
85 บัวแก้วพิทยาคม 4 3 2 6 9
86 ป่าหวายวิทยายน 4 1 4 3 9
87 ดงมันพิทยาคม 4 1 1 3 6
88 ก้านเหลืองวิทยาคม 3 13 7 11 23
89 อนุบาลศรีซำสูง 3 8 5 5 16
90 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 6 2 5 11
91 ขอนแก่นวิทยาลัย 3 5 6 4 14
92 มัธยมโพนเพ็ก 3 3 4 4 10
93 ซำยางวิทยายน 3 0 0 5 3
94 ไตรคามวิทยา 2 9 8 9 19
95 ยางคำพิทยาคม 2 6 8 11 16
96 พูวัดพิทยาคม 2 5 3 2 10
97 พิศาลปุณณวิทยา 2 4 6 6 12
98 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 2 4 4 6 10
99 หนองขามพิทยาคม 2 3 4 2 9
100 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 3 3 1 8
101 สีหราชเดโชชัย 2 1 4 11 7
102 เทศบาลวัดกลาง 2 1 0 0 3
103 บึงไทรพิทยาคม 1 11 3 5 15
104 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 2 1 3 4
105 ญาณสังวร 1 2 0 3 3
106 กระแสพัฒนา 1 1 1 3 3
107 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1 1 0 0 2
108 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 6 4 6 10
109 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 4 2 11 6
110 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 1 3 2
111 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 1 0 2 1
112 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 2 1
113 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 0 1
114 ประภัสสรวิทยา 0 0 4 4 4
115 วัดศรีจันทร์ 0 0 3 0 3
116 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0
117 พัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,691 1,239 846 1,037 4,813