สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 95 25 6 8 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 84 22 8 12 114
3 บ้านไผ่ 83 41 9 9 133
4 ขอนแก่นวิทยายน 71 12 5 0 88
5 แก่นนครวิทยาลัย 60 21 11 9 92
6 กัลยาณวัตร 58 21 12 4 91
7 หนองเรือวิทยา 56 27 12 11 95
8 ขามแก่นนคร 56 20 23 14 99
9 มัญจาศึกษา 45 28 9 12 82
10 ภูเวียงวิทยาคม 43 21 13 8 77
11 น้ำพองศึกษา 42 27 12 15 81
12 เมืองพลพิทยาคม 39 29 17 5 85
13 หนองสองห้องวิทยา 33 33 12 14 78
14 นครขอนแก่น 32 21 12 12 65
15 ชนบทศึกษา 32 15 10 13 57
16 จตุรมิตรวิทยาคาร 30 29 28 17 87
17 แวงใหญ่วิทยาคม 28 15 10 18 53
18 ภูผาม่าน 26 24 16 15 66
19 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 26 12 8 11 46
20 พล 25 14 11 19 50
21 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 25 13 9 61
22 บัวใหญ่พิทยาคม 22 26 14 16 62
23 แวงน้อยศึกษา 22 14 7 8 43
24 นาจานศึกษา 22 13 16 10 51
25 หนองนาคำวิทยาคม 21 29 13 15 63
26 อุบลรัตน์พิทยาคม 21 27 13 10 61
27 อมตวิทยา 20 20 12 14 52
28 สีชมพูศึกษา 20 19 9 14 48
29 บ้านแฮดศึกษา 20 15 15 17 50
30 ชุมแพพิทยาคม 20 15 9 24 44
31 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 18 19 16 14 53
32 พังทุยพัฒนศึกษา 17 18 5 6 40
33 โนนศิลาวิทยาคม 17 17 11 13 45
34 ศรีหนองกาววิทยา 17 9 7 15 33
35 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 17 2 0 2 19
36 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 16 12 22 16 50
37 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 11 9 8 36
38 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 16 5 1 10 22
39 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 15 16 9 11 40
40 บ้านไผ่พิทยาคม 15 14 12 15 41
41 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 14 22 13 14 49
42 เวียงวงกตวิทยาคม 14 12 11 16 37
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 13 6 8 21 27
44 เปือยน้อยศึกษา 12 15 15 14 42
45 โนนหันวิทยายน 12 8 4 10 24
46 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 12 7 6 10 25
47 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 14 10 10 35
48 ฝางวิทยายน 11 13 2 7 26
49 คำแคนวิทยาคม 11 12 11 13 34
50 เบญจมิตรวิทยา 11 12 6 15 29
51 เวียงนครวิทยาคม 10 15 16 16 41
52 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 10 14 9 13 33
53 กุดขอนแก่นวิทยาคม 10 12 13 14 35
54 ซำสูงพิทยาคม 10 12 6 14 28
55 ชุมแพวิทยายน 10 10 11 9 31
56 หนองตาไก้ศึกษา 10 7 4 13 21
57 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 13 2 1 24
58 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 12 3 10 24
59 ประชารัฐวิทยาเสริม 9 10 10 18 29
60 จระเข้วิทยายน 9 8 6 9 23
61 กู่ทองพิทยาลัย 9 4 11 5 24
62 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 8 8 11 18 27
63 ลำน้ำพอง 8 8 8 7 24
64 โนนสะอาดวิทยาคาร 7 9 8 11 24
65 พระยืนวิทยาคาร 7 8 5 7 20
66 พลพัฒนศึกษา 7 7 3 4 17
67 ท่านางแนววิทยายน 7 3 9 6 19
68 แก่นนครวิทยาลัย 2 6 8 8 16 22
69 ขัวเรียงศึกษา 6 7 4 11 17
70 บ้านไผ่ศึกษา 6 5 4 5 15
71 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 2 12 12
72 นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 4 0 1 10
73 ผาขามวิทยายน 6 3 3 1 12
74 โนนข่าวิทยา 5 10 7 7 22
75 ขอนแก่นคริสเตียน 5 9 2 2 16
76 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 8 11 15 24
77 ขอนแก่นวิทยายน 3 5 6 3 5 14
78 ประชารัฐพัฒนาการ 5 5 7 11 17
79 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 4 5 4 14
80 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 3 3 5 11
81 บ้านลานวิทยาคม 4 8 7 6 19
82 ดงบังวิทยายน 4 8 1 8 13
83 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 6 10 6 20
84 ยางคำพิทยาคม 4 6 8 11 18
85 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 5 6 9 15
86 บัวแก้วพิทยาคม 4 3 2 6 9
87 ป่าหวายวิทยายน 4 1 4 3 9
88 ดงมันพิทยาคม 4 1 1 3 6
89 ก้านเหลืองวิทยาคม 3 13 7 11 23
90 อนุบาลศรีซำสูง 3 8 5 5 16
91 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 6 2 5 11
92 ขอนแก่นวิทยาลัย 3 5 6 4 14
93 มัธยมโพนเพ็ก 3 3 4 4 10
94 ซำยางวิทยายน 3 0 0 5 3
95 ไตรคามวิทยา 2 9 8 9 19
96 พูวัดพิทยาคม 2 5 3 2 10
97 พิศาลปุณณวิทยา 2 4 6 6 12
98 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 2 4 4 6 10
99 หนองขามพิทยาคม 2 3 4 2 9
100 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 3 3 1 8
101 สีหราชเดโชชัย 2 1 4 11 7
102 เทศบาลวัดกลาง 2 1 0 0 3
103 บึงไทรพิทยาคม 1 11 3 5 15
104 ญาณสังวร 1 3 0 3 4
105 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 2 1 3 4
106 กระแสพัฒนา 1 1 1 3 3
107 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1 1 0 0 2
108 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 6 4 6 10
109 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 4 2 11 6
110 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 1 3 2
111 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 1 0 2 1
112 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 2 1
113 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 0 1
114 ประภัสสรวิทยา 0 0 4 4 4
115 วัดศรีจันทร์ 0 0 3 0 3
116 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0
117 พัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,751 1,275 851 1,038 3,877