หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง Eng.3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Eng.4
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง Eng.4 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว ห้อง Eng.3
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 631 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 632 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 633 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง Eng.1 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง Eng.2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง สอนภาษาฝรั่งเศส 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 635 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว ห้อง 636
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 636 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ห้องเก็บตัว ห้อง 635
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง สอนภาษาเยอรมัน 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง สอนภาษาเยอรมัน 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]