หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 3 พ.ย. 2555 08.30-17.30 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 3 พ.ย. 2555 08.30-17.30 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 3 พ.ย. 2555 08.30-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
6 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 13 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
7 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 3 พ.ย. 2555 08.30-16.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531,532 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 3 พ.ย. 2555 08.30-17.30 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-626 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-626 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 12 พ.ย. 2555 09.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
16 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
17 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
18 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
19 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 12 พ.ย. 2555 13.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531,532 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร หน้าอาคาร 1 12 พ.ย. 2555 09.00-11.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หน้าอาคาร 1 12 พ.ย. 2555 13.00-15.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 13 พ.ย. 2555 09.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623 13 พ.ย. 2555 13.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 532 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624-626 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624-626 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00 08.00-08.45น. ลงทะเบียน หน้าอาคาร 1
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 541 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวไม่เกิน 09.00น.
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวไม่เกิน 09.00น.
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531,532 13 พ.ย. 2555 09.00-14.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง KW-Resource 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวไม่เกินเวลา 09.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]