หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000616 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 12 พ.ย. 2555 08.30
-
2 000617 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 พ.ย. 2555 08.30
-
3 000619 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 12 พ.ย. 2555 08.30
-
4 000621 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 12 พ.ย. 2555 08.30
-
5 000624 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามวอลเลย์บอล ชั้น สนามวอลเลย์บอล 13 พ.ย. 2555 08.00 จับลำดับการแข่งขัน วันที่ 12 พ.ย.2555 เวลา 11.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน(สถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]