หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 322
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 332
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214,215 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 212
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214,215 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 212
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 223
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 232
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 223
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 233
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 235
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30 พักห้อง 235


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]