หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232,233,234 12 พ.ย. 2555 09.00-11.30
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 12 พ.ย. 2555 09.00-11.30
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223,224 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225,226,235 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30 235 อยู่ชั้น 3
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 212,221 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30 เก็บตัว ห้อง 212 เสนอผลงาน 221
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30 เก็บตัว Easy Math เสนอผลงาน 231
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องวิทยบริการ ชั้น 2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1,2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]