ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.2 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.6 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.4 เงิน 11  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.8 เงิน 14  
16 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.8 เงิน 14  
17 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.8 เงิน 14  
18 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.6 เงิน 18  
20 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.2 เงิน 20  
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.2 เงิน 20  
23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.8 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.6 เงิน 27  
28 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.8 เงิน 29  
30 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.4 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.6 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.6 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65.6 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.4 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.2 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.2 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.2 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.2 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.6 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64.4 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64.4 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.4 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.4 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.2 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.2 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.8 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.8 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.8 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63.8 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.6 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.4 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63.4 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.4 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.4 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 53.8 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53.4 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน