หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000951 โรงเรียนขัติยะวงษา 11 34 16
2 000952 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 23 11
3 000953 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 3 9 5
4 000954 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 9 22 17
5 000955 โรงเรียนธงธานี 6 16 9
6 000956 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2 6 2
7 000958 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1 3 2
8 000959 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 6 68 18
9 000960 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1 1 1
10 000961 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 89 45
11 000962 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 7 25 13
12 000963 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 10 6
13 000964 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 21 139 51
14 000965 โรงเรียนสตรีศึกษา 44 149 81
15 000966 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 2 3 3
16 000967 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1 5 1
17 000970 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 2 5 3
18 000971 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 2 4 3
19 000972 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 2 2 2
20 000957 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 9 16 10
21 000973 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 4 10 4
22 000968 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 7 10 8
23 000969 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 2 8 5
รวม 185 657 316
973

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]