หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 15-17เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
-
00.00-00.00
-
2 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
-
00.00-00.00
-
3 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000361 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
6 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
7 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
8 000339 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
-
9 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
10 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
11 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
12 000338 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
-
13 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
14 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
15 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
16 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
18 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
19 000340 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
-
20 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
21 000341 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
22 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
23 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
24 000342 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
-
25 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
26 000343 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
-
27 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
28 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
29 000344 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-
30 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
31 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา
-
00.00-00.00
-
32 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
33 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
34 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
35 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
36 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
37 000351 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
-
38 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]