ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน