แจ้ง การล็อคการลงทะเบียนกลุ่ม 8 ดอยช้าง

แจ้ง คณะครูผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม 8 ดอยช้าง ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อ ครูปาริชาติ หรือครูจันทร์จิรา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โทร. 053-618106 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 17:07 น.