แจ้ง เรื่องกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

ขอให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดสถานที่ และเวลาในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ส่งตารางการแข่งขันที่ e-mail:sobmoei.sw@gmail.com พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของครูผู้รับผิดชอบ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 หากต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อครูปาริชาติ หรือ ครูจันทร์จิรา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  053-618106

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 10:47 น.