หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 8]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 74 60 81.08% 7 9.46% 7 9.46% 0 0% 74
2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 90 56 62.22% 14 15.56% 15 16.67% 5 5.56% 90
3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 55 32 58.18% 11 20% 8 14.55% 4 7.27% 55
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 43 15 34.88% 15 34.88% 6 13.95% 7 16.28% 43
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 20 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 34 9 26.47% 11 32.35% 8 23.53% 6 17.65% 34
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]