หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 7]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 99 73 82.95% 8 9.09% 4 4.55% 3 3.41% 88
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 55 33 64.71% 10 19.61% 4 7.84% 4 7.84% 51
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร 48 26 56.52% 11 23.91% 7 15.22% 2 4.35% 46
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 56 18 36% 13 26% 7 14% 12 24% 50
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 41 17 45.95% 6 16.22% 6 16.22% 8 21.62% 37
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 30 11 37.93% 8 27.59% 2 6.9% 8 27.59% 29
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 31 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 10 37.04% 27
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 38 6 19.35% 9 29.03% 8 25.81% 8 25.81% 31
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]