หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]