หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 3 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 3 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00 09.00 เป็นต้นไป
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00 09.00 เป็นต้นไป
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 10.00-11.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 10.00-11.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]