หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]