ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -
3 วัดกู่สันหนองพิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -
3 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -
4 สะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง ชนะเลิศ
2 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง ชนะเลิศ
3 วัดกู่สันหนองพิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกู่สันหนองพิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่แฮเหนือ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่แจ่ม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหมิตรวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหมิตรวิทยา สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -
3 บ้านแม่แฮเหนือ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 -

ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมทอง สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑