ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68.75 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.33 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน