หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000002 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 73 191 111
2 000005 โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 28 60 41
3 000003 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 60 121 82
4 000001 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 96 215 125
5 000004 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 55 107 59
6 000006 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 14 38 18
รวม 326 732 436
1168

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]