หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 96 70 79.55% 15 17.05% 3 3.41% 0 0% 88
2 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 73 59 81.94% 12 16.67% 1 1.39% 0 0% 72
3 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 60 44 74.58% 10 16.95% 4 6.78% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 55 24 50% 16 33.33% 8 16.67% 0 0% 48
5 โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 28 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 14 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]