หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
3 000620 Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2555 10.30-12.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2555 09.00-11.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
10 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
13 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
14 000621 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3
-
-
15 000618 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-
16 000619 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]