หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000191 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 1
2 000203 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
3 000206 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
4 000207 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
5 000330 6.100 Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
6 000331 6.100 Cross word ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
7 000332 6.200 A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
8 000333 6.200 A Math ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
9 000334 6.300 คำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
10 000336 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
11 000337 6.400 ซูโดกุ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]