แผนผังสนามแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ชั้น A (ชั้นล่าง)  ดาวน์โหลด
ชั้น B (ชั้นบน)  ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2555 เวลา 16:39 น.