หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B27 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A32 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A27 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A28 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A29 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A33 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A34 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B26 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B29 7 ก.ย. 2555 10.30 เป็นต้นไป
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ฺ29 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]