ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระหฤทัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจิตราวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 35 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 0 -  
16 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 0 -  
17 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน