ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.8 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน