ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน