ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน