ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 59 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 56.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 50.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 (ชลบุรี,ระยอง) 34 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน