หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002110 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 0 0 0
2 002113 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 0 0 0
3 002115 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 0 0 0
4 002114 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 0 0 0
5 002111 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0
6 002107 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 0 0 0
7 002105 โรงเรียนบ้านนาสาร 0 0 0
8 002116 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 0 0 0
9 002109 โรงเรียนพระแสงวิทยา 0 0 0
10 002106 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 0 0 0
11 002223 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1 1 0
12 002108 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 0 0 0
13 002112 โรงเรียนเวียงสระ 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]