หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001813 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 0 0 0
2 001814 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม 0 0 0
3 001819 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 0 0 0
4 001815 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 0 0 0
5 002035 โรงเรียนธิดาแม่พระ 0 0 0
6 002037 โรงเรียนปัญญาดี 0 0 0
7 001811 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0
8 002034 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 0
9 001807 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 0 0 0
10 001812 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1 1 0
11 001808 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 3 3 0
12 001810 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 0 0 0
13 002036 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) 0 0 0
14 001820 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 0 0 0
15 001818 โรงเรียนเกาะสมุย 0 0 0
16 002033 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 0 0 0
17 001809 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 0 0 0
รวม 4 4 0
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]