หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001908 โรงเรียนกำแพงวิทยา 0 0 0
2 001907 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 0 0 0
3 001906 โรงเรียนควนโดนวิทยา 0 0 0
4 001905 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 0 0 0
5 001912 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 0 0 0
6 001913 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 0 0 0
7 001910 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 0 0 0
8 001914 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 0 0 0
9 001904 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 0 0 0
10 001909 โรงเรียนละงูพิทยาคม 0 0 0
11 001903 โรงเรียนสตูลวิทยา 0 0 0
12 001911 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 0 0 0
13 001915 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]