หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001880 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 0 0 0
2 001872 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 0 0 0
3 001871 โรงเรียนจะนะวิทยา 0 0 0
4 001873 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 0 0 0
5 001875 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 0 0 0
6 001874 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 0 0 0
7 001881 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 0 0 0
8 001878 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 0 0 0
9 001882 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 0 0 0
10 001879 โรงเรียนเขาเเดงกุศลวิทยา 0 0 0
11 001876 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 0 0 0
12 001877 โรงเรียนเทพา 0 0 0
13 001883 โรงเรียนพัฒนศาสน์มูลนิธิ 0 0 0
14 001884 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]