หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001859 โรงเรียนกระเเสสินธ์วิทยา 0 0 0
2 001865 โรงเรียนคลองเเดนวิทยา 0 0 0
3 001860 โรงเรียนธรรมโฆสิต 0 0 0
4 001853 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0 0 0
5 001851 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0 0 0
6 001862 โรงเรียนระโนด 0 0 0
7 001861 โรงเรียนระโนดวิทยา 0 0 0
8 001852 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 0 0 0
9 001855 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 0 0 0
10 001858 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 0 0 0
11 001857 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 0 0 0
12 001863 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 0 0 0
13 001854 โรงเรียนเกาะเเต้วพิทยาสรรค์ 0 0 0
14 001916 โรงเรียนแจ้งวิทยา 0 0 0
15 001866 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]