หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001946 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 0 0 0
2 001945 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 0 0 0
3 001947 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 0 0 0
4 001942 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 0 0 0
5 001944 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 0 0 0
6 001943 โรงเรียนสตรีระนอง 0 0 0
7 001948 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
8 002052 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 0 0 0
9 002051 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]