หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002121 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 1 0
2 002122 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ 0 0 0
3 002125 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 0 0 0
4 002124 โรงเรียนสตรียะลา 0 0 0
5 002123 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0 0 0
6 002127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]