หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002220 โรงเรียนวิชิตสงคราม 0 0 0
2 001756 โรงเรียนกะทู้วิทยา 0 0 0
3 001750 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0
4 001755 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 0 0 0
5 001751 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 0 0 0
6 001752 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 0 0 0
7 001754 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์" 0 0 0
8 001753 โรงเรียนเมืองถลาง 1 1 0
9 001782 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 0 0 0
10 001783 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
11 001780 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 0 0 0
12 001778 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 0 0 0
13 002221 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) 0 0 0
14 001784 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 0 0
15 001781 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 0 0 0
16 001779 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 0 0 0
17 001777 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
รวม 1 1 0
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]