หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002031 โรงเรียนกงหราพิชากร 0 0 0
2 001998 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 0 0 0
3 002004 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 0 0 0
4 002000 โรงเรียนตะโหมด 0 0 0
5 002001 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 0 0 0
6 002005 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
7 001997 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 0 0 0
8 001996 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 0 0 0
9 002003 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 0 0 0
10 002219 โรงเรียนศรีบรรพต 1 1 0
11 002006 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 0 0 0
12 001999 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1 1 0
13 002002 โรงเรียนเขาชัยสน 1 1 0
14 002028 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
15 002007 โรงเรียนศาสนูปภัมถ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 0 0
รวม 3 3 0
3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]