หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001991 โรงเรียนควนขนุน 0 0 0
2 001994 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 0 0 0
3 001990 โรงเรียนตะแพนพิทยา 0 0 0
4 002024 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 0 0 0
5 001993 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 0 0 0
6 001985 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 6 6 0
7 002022 โรงเรียนพนางตุง 0 0 0
8 001979 โรงเรียนพัทลุง 0 0 0
9 001980 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1 1 0
10 002021 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 0 0 0
11 002026 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 0 0 0
12 001992 โรงเรียนสตรีพัทลุง 0 0 0
13 001995 โรงเรียนอุดมวิทยายน 0 0 0
14 001978 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 0 0 0
15 002023 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 0 0
รวม 7 7 0
7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]