หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001940 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 0 0 0
2 001933 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
3 001941 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0
4 001929 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 0 0 0
5 001931 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 0 0 0
6 001938 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 0 0 0
7 001939 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 0 0 0
8 001936 โรงเรียนทับปุดวิทยา 0 0 0
9 001935 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 0 0 0
10 001932 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 0 0 0
11 001934 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 0 0 0
12 001930 โรงเรียนสตรีพังงา 0 0 0
13 001937 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 0 0 0
14 002049 โรงเรียนดรุณวิทยาพังงา 0 0 0
15 002050 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
16 002048 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 0 0 0
17 002047 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]