หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002141 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 0 0 0
2 002131 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 0 0 0
3 002138 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 0
4 002142 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 0 0 0
5 002140 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 0 0 0
6 002139 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]