หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002134 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 0 0 0
2 002137 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 0 0 0
3 002136 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 0 0 0
4 002135 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 0 0 0
5 002148 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 0 0 0
6 002133 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 0 0 0
7 002132 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]