หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002204 โรงเรียนตากใบ 1 1 0
2 002202 โรงเรียนธัญธารวิทยา 0 0 0
3 002206 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 3 3 0
4 002215 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 0 0 0
5 002205 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 0 0 0
6 002203 โรงเรียนสุไหงโก-ลก 0 0 0
7 002207 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 0 0 0
รวม 4 4 0
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]