หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002208 โรงเรียนนราธิวาส 0 0 0
2 002209 โรงเรียนนราสิกขาลัย 0 0 0
3 002213 โรงเรียนบาเจาะ 0 0 0
4 002210 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 0 0 0
5 002212 โรงเรียนร่มเกล้า 0 0 0
6 002214 โรงเรียนศรีวารินทร์ 0 0 0
7 002211 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]