หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001922 โรงเรียนขนอมพิทยา 0 0 0
2 001925 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 0 0 0
3 001924 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 0 0 0
4 001917 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 3 3 0
5 002009 โรงเรียนท้องเนียนคณาบาล 0 0 0
6 002027 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 0 0 0
7 002010 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 0 0 0
8 001921 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1 1 0
9 001923 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 0 0 0
10 001918 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 0 0 0
11 001919 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 0 0 0
12 001920 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 0 0 0
13 002008 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 0 0
รวม 4 4 0
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]