หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001973 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 0 0 0
2 002017 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา 1 1 0
3 001971 โรงเรียนชะอวด 0 0 0
4 001972 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1 1 0
5 002019 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 0 0 0
6 002025 โรงเรียนทรายขาววิทยา 0 0 0
7 001968 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 0 0 0
8 001977 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 0 0 0
9 001969 โรงเรียนปากพนัง 3 3 0
10 002012 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1 1 0
11 001983 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 0 0 0
12 001970 โรงเรียนสตรีปากพนัง 0 0 0
13 001974 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 0 0 0
14 002014 โรงเรียนเขาพังไกร 0 0 0
15 001966 โรงเรียนเชียรใหญ่ 0 0 0
16 001976 โรงเรียนเสาธงวิทยา 0 0 0
17 001975 โรงเรียนแหลมราษฎรบำรุง 0 0 0
18 001982 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1 1 0
19 002020 โรงเรียนชะอวดวิทยา 0 0 0
รวม 7 7 0
7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]