หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001981 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 0 0 0
2 001988 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 0 0 0
3 001950 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2 2 0
4 001987 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 0 0 0
5 001949 โรงเรียนทุ่งสง 1 1 0
6 001953 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 0 0 0
7 001986 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 0 0 0
8 001956 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 0 0 0
9 001984 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
10 001955 โรงเรียนนาบอน 2 2 0
11 001958 โรงเรียนบางขันวิทยา 1 1 0
12 001951 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 0 0 0
13 002032 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 0 0 0
14 001954 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 10 10 0
15 002053 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0
รวม 16 16 0
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]